Η λύση στην οργάνωση του λογιστηρίου σας

Επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε και παρέχουμε:

  • Έναρξη ατομικής επιχείρησης – Σύσταση εταιρειών κάθε μορφής
  • Τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων (απλογραφικών & διπλογραφικών) 
  • Πλήρης και ολοκληρωμένη παροχή Φορολογικών Υπηρεσιών ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας
  • Εξωτερικές εργασίες και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων επιχείρησης και εταίρων
  • Μεταβολές δραστηριότητας – Διακοπή εργασιών
  • Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ 
  • Τηλεφωνική υποστήριξη       

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσφέρονται:

α) Στο χώρο μας, με πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησής σας

β) Στο χώρο σας, με την παρουσία και υποστήριξη του Λογιστηρίου σας από συνεργάτη μας.

γ) Ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, διαμορφώνουμε από κοινού τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 

Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 10564 - Αθήνα (Μέγαρο Ερμής)

Τηλ. 210 3822656 - Fax. 2103822652

6945 435585

info@forolysis.gr