Η λύση στην οργάνωση του λογιστηρίου σας

Ιδιώτες

Αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες για φορολογική υποστήριξη και στους ιδιώτες, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, διατηρώντας τις τιμές μας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε: 

  • Σύνταξη και Υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος (Ε1, Ε2)
  • Σύνταξη και Υποβολή δηλώσεων ακινήτων (Ε9)
  • Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Σύνταξη και Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
  • Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο  
  • Υποβολή αιτήσεων για επιδόματα που πραγματοποιούνται μέσω taxisnet

Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 10564 - Αθήνα (Μέγαρο Ερμής)

Τηλ. 210 3822656 - Fax. 2103822652

6945 435585

info@forolysis.gr